Samen gemeente zijn en actief startzondag beleven

Meer contact met elkaar als christenen, meer gemeente zijn buiten de kerkdiensten om en verdieping in het geloof; dit zijn drie doelstellingen die een aantal gemeenteleden bij elkaar heeft gebracht. “We voelen ons niet meer geheel thuis in de traditionele gemeente”, probeert Nynke Kooy namens groep uit te leggen. “Ons geloof lijkt zo niet te groeien, het leeft niet!”

De groep organiseerde een aantal bijeenkomsten om niet alleen in kaart te brengen wat veel gemeenteleden missen in de kerk, maar vooral ook om hier invulling aan te geven. “Vooral in de leeftijdscategorie dertig- en veertigjarigen zijn velen op zoek naar een andere invulling”, merkten Janko en Gertina de Vries die het initiatief namen om samen te komen.

Het jaarthema Verbinding dat voor volgend jaar is gekozen, sluit naadloos aan op de ideeën die de groep in kaart heeft gebracht en om het allemaal handen en voeten te geven koos de groep er voor om meteen spijkers met koppen te slaan. De startzondag in september is een perfecte gelegenheid om te laten zien hoe we samen gemeente kunnen zijn. Voor dit jaar zal deze groep de organisatie hiervoor op zich nemen.

“Wij willen graag het evangelie met anderen delen op een manier waarin we allemaal kunnen groeien”, zo is de visie van de groep die vooral vernieuwing van geloofsbeleving hoog in het vaandel heeft. “Wij zijn er van overtuigd dat de Here God het geweldig vindt dat Zijn kinderen met blijdschap en in vrede samen komen om Hem te eren.”

Noteer zondag 23 september vast wanneer we met elkaar de startzondag gaan beleven op een manier waarop verbinding tussen traditie en vernieuwing, tussen jong en oud en tussen ons als mensen en God centraal staan. Daarbij is het belangrijk om respect te hebben voor elkaars overtuiging en open te staan voor elkaar.

Janko & Gertina de Vries, Dick & Nynke Kooy, Elina van der Goot, Elizabeth van Houten.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.